Medycyna pracy

 
medycyna pracy


Przeprowadza badania wstępne, okresowe, kontrolne,

a także:
- z nadzoru sanitarnego,
- osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych,
- osób pracujących w promieniowaniu jonizującym,
- marynarzy.


Konsultacje ws. likwidacji zagrożeń na stanowiskach pracy.
Przeprowadzanie analiz zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
Porady prawne i organizacyjne.


Możliwość wykonywania badań na terenie zakładu!


Telefon kom. - 605-851-238 adres: 64-100 Leszno, tel. 065-5268573
   

Copyright© KoalaStudio.pl 2007